پلی کربنات با مواد اولیه چینی

پلی کربنات با مواد اولیه چینی

پلی کربنات با مواد اولیه چینی

پلی کربنات با مواد اولیه چینی

پلی کربنات با مواد اولیه چینی دارای ویژگی هایی است که در زیر به چند مورد اشاره می کنیم :

  • اشتعال ناپذیری : اشتعال ناپذیری از ویژگی های بارز پلی کربنات با مواد اولیه چینی می باشد.
  • عدم هدر رفت انرژی : به دلیل عایق حرارتی بودن پلی کربنات با مواد اولیه چینی سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.
  • مقاومت در برابر  خراش : جنس پلی کربنات با مواد اولیه چینی به گونه ای است که مقاومت بسیار بالایی در مقابل خراش و … دارد.

 

ایران پلی کربنات