پلی کربنات با غضروف آلومینیم

کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم

کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم

پلی کربنات با غضروف آلومینیم

کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم خاصیت ضد حریق، ضد سرقت، ضد ضربه و … را دارا می باشد. قیمت کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم بسیار بالاتر از نوع آلومینیمی آن می باشد. کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم شفاف بوده و سبب می شود داخل مکان به وضوح دیده شود. با توجه به این خواص پلی کربنات با غضروف آلومینیم این نوع کرکره برای بانک ها و صرافی ها بسیار مناسب می باشد. کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم دارای کارکردی بسیار بی صدا می باشد.تنوع رنگ کرکره پلی کربنات با غضروف آلومینیم دارای رنگ های برنزی، دودی و شیری می باشد.

ایران پلی کربنات