۱

کرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

ایران پلی کربنات