قیمت کرکره پلی کربنات

قیمت کرکره پلی کربنات

قیمت کرکره پلی کربنات

قیمت کرکره پلی کربنات

تیغه های کرکره برقی شفاف با استفاده از لوله های آلومینیومی یا زوارهای آلومینیومی و یا لوله استیل به یکدیگر متصل می شوند . جهت قیمت کرکره پلی کربنات با عرض دهنه کوچک ( حدوداً تا 4 متر ) از کرکره برقی شفاف با لوله و یا زوار آلومینیومی استفاده می شود ولی برای پروژه هایی با عرض دهنه بزرگ و همچنین پروژه هایی که امنیت و خاصیت ضد سرقت برای ما از اهمیت برخوردار است قیمت کرکره پلی کربنات با لوله استیل توصیه می گردد.

 

دیدگاه ها بسته شده است

ایران پلی کربنات